Struktur Organisasi

Published Date Hits: 1575

Struktur Organisasi Program studi Pendidikan Fisika Tahun Akademik 2014/2015

Dekan                                     : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.

Ketua Jurusan                      : Dra. Lusiana, M.Pd.

Ketua Program studi           : Patricia Lubis, Ph.D.

Sekretaris Program studi   : Sugiarti, M.Pd.

Ketua Laboratorium            : H. M. Ali, S.Pd., M.Pd.

Staf Program studi               : Dra. Marmaini, M.P

                                                  Dan Ahmad Lubias, S.Pd., M.Pd.

                                                  Bachder Johan, SKM.

                                                  Leo Adiguna, S.Pd.

Dosen                                      : Ir. Sulistiawaty, M.Si.

                                                  Lefudin, S.Pd., M.Pd.

                                                  Dra. Rosinta Parapat, M.Si.

                                                  Rita Sulistiyowati, S.Si., M.Si.

                                                 Lukman Hakim, S.Si., M.Pd.

                                                 Drs. Muhd. Dani, M.Pd.

                                                 Misrakandi, S.Pd., M.Si.

                                                 M. Jhoni, M.Pd.

                                                        Drs. Imron Husaini, M.Pd.